Du-te la cuprins

Meniu principal:

PROACTIV de la marginal la incluziv

Cautare

Invitatie participare traducere greaca

INVITATIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de traducere din limba greaca in limba romana, 79530000-8 Servicii de traducere, in cadrul proiectului „PROACTIV – DE LA MARGINAL LA INCLUZIV”, ID proiect POSDRU/69/6.1/S/41447.


1. Obiectul contractului: achizitie publica pentru servicii de traducere.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Prospectarea pietei, cu respectarea art. 2 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, desfasurata conform Instructiunilor AMPOSDRU nr. 9/2009.

3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiect cofinantat din fonduri structurale europene nerambursabile – FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

4. Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia de atribuire.

5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 04.06.2010, ora 17.00 Se va raspunde la clarificari pana la data de 07.06.2010, ora 17.00.

6. Limba de redactare a ofertei: romana

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

8.Pretul ofertei: va fi exprimat ferm in LEI/EURO, fara TVA.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut.

10. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.

11.Adresa la care se depune oferta: ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI PROMOVARE SOCIO-ECONOMICA CATALACTICA, FILIALA TELEORMAN Strada Bucuresti, nr. 94, Bl. H3, Sc. A, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman, cod postal: 140081

12. Data limita pentru depunerea ofertei: 08.06.2010, ora 10.00.

13. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 08.06.2010, ora 14.00, la sediul ASOCIATIEI CATALACTICA, FILIALA TELEORMAN Strada Bucuresti, nr. 94, Bl. H3, Sc. A, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman, cod postal: 140081

  • Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor, pe langa comisia de evaluare, si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de catre Autoritatea Contractanta.


14. Bugetul maxim alocat acestui contract este de 9.000,00 lei, fara TVA.

  • Documentatia de atribuire poate fi procurata de la sediul achizitorului: Strada Bucuresti, Bl. H3, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman, cod postal: 140081, Romania, in fiecare zi de luni pana vineri, intre orele 9.00 si 14.00.


Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta la tel./fax: 0247/311.726. sau 0751/156.055, e-mail: andreiascoican@gmail.com, persoana de contact Scoican Nicoleta Andreia.

Parteneri:


Aitoliki Development S.A. Local Organization Authority - AITOLIA S.A.Institutul de Cercetare a Calitatii VietiiAsociatia pentru Dezvoltare si Promovare socio - economica

Prima Pagina | Descrierea Proiectului | Contact | Activitati | Noutati | Studii de caz | Galerie | Intrebari frecvente | Harta site


Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal