Du-te la cuprins

Meniu principal:

PROACTIV de la marginal la incluziv

Cautare

Invitatie participare lucrari de reabilitare modernizare cladiri

INVITATIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului pentru lucrari de reabilitare/modernizare cladiri, cod CPV 45453100-8 Lucrari de renovare, in cadrul proiectului "PROACTIV – DE LA MARGINAL LA INCLUZIV", ID proiect POSDRU/69/6.1/S/41447.
1. Obiectul contractului: achizitie de lucrari de reabilitare/modernizare

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura competitiva, cu respectarea art. 2 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, desfasurata conform Instructiunii AMPOSDRU nr. 26/2010.

3. Sursa de finantare a contractului de lucrari care urmeaza sa fie atribuit:
Proiect cofinantat din
Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeste in Oameni!

4. Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia de atribuire.

5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 16.11.2010, ora 14.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 18.11.2010, ora 17.00.

6. Limba de redactare a ofertei: romana


7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm in LEI, fara TVA.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrari: pretul cel mai scazut.

10. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.

11.Adresa la care se depune oferta: ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI PROMOVARE SOCIO-ECONOMICA CATALACTICA, FILIALA TELEORMAN Strada Bucuresti, nr. 94, Bl. H3, Sc. A, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman, cod postal: 140081

12. Data limita pentru depunerea ofertei: 22.11.2010, ora 09.30.

13. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 22.11.2010, ora 12.30, la sediul ASOCIATIEI CATALACTICA, FILIALA TELEORMAN Strada Bucuresti, nr. 94, Bl. H3, Sc. A, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman, cod postal: 140081

  • Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor, pe langa comisia de evaluare, si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de catre Autoritatea Contractanta. Reprezentantii ofertantilor trebuie sa prezinte imputernicire din partea ofertantului, precum si cartea de identitate - in original si in copie.


14. Bugetul maxim alocat acestui contract este de 215.000,00 lei, fara TVA.

  • Documentatia de atribuire poate fi procurata de la sediul achizitorului: Strada Bucuresti, Bl. H3, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman, cod postal: 140081, Romania, in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 09.0014.00.


Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel./fax: 0247/311.726. sau 0751/156.055, e-mail: octavian.petcu@yahoo.com, persoana de contact Petcu Octavian.

Parteneri:
Aitoliki Development S.A. Local Organization Authority - AITOLIA S.A.
Institutul de Cercetare a Calitatii VietiiAsociatia pentru Dezvoltare si Promovare socio - economica


Prima Pagina | Descrierea Proiectului | Contact | Activitati | Noutati | Studii de caz | Galerie | Intrebari frecvente | Harta site


Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal