Du-te la cuprins

Meniu principal:

PROACTIV de la marginal la incluziv

Cautare

Invitatie participare concept campanie informare publicitate

INVITATIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru
servicii de realizare concept campanie informare si publicitate, cod CPV 79341100-7 Servicii de consultanta in publicitate in cadrul proiectului „PROACTIV – DE LA MARGINAL LA INCLUZIV”, ID proiect POSDRU/69/6.1/S/41447.


Data publicarii: 22 iulie 2010

1. Obiectul contractului: achizitie publica pentru servicii realizare concept campanie informare/publicitate în cadrul proiectului POSDRU/69/6.1/S/41447 cu titlul „PROACTIV – DE LA MARGINAL LA INCLUZIV”.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: procedura competitiva, desfasurata conform Instructiunilor AMPOSDRU nr. 9/2009.

3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiect finantat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeste în Oameni!

4. Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise în Documentatia de atribuire.

5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 26.07.2010, ora 14.00, se va raspunde la clarificari pâna la data de 27.07.2010, ora 14.00.

6. Limba de redactare a ofertei: romana

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fara TVA.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut.

10. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.

11. Adresa la care se depune oferta: ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI PROMOVARE SOCIO-ECONOMICA CATALACTICA, FILIALA TELEORMAN, Strada Bucuresti, nr. 94, Bl. H3, Sc. A, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman, cod postal: 140081

12. Data limita pentru depunerea ofertei: 28.07.2010, ora 09.30.

13. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 28.07.2010, ora 12.30, la sediul ASOCIATIEI CATALACTICA, FILIALA TELEORMAN Strada Bucuresti, nr. 94, Bl. H3, Sc. A, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman, cod postal: 140081

  • Pot sa participe la sedința de deschidere a ofertelor, pe langa comisia de evaluare, si reprezentantii împuterniciti ai ofertantilor care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de catre Autoritatea Contractanta. Reprezentantii ofertantilor trebuie sa prezinte imputernicire din partea ofertantului, precum si cartea de identitate - in original si in copie.


14. Bugetul maxim alocat acestui contract este de 62.700,00 lei, fara TVA.

  • Documentatia de atribuire poate fi procurata de la sediul achizitorului: Strada Bucuresti, Bl. H3, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman, cod postal: 140081, Romania, in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 9.00 – 14.00.


Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta prin telefon la nr. +40247.311.726, prin fax la numarul: +40247.311.726 sau la adresa de email: octavian.petcu@yahoo.com.


Parteneri:


Aitoliki Development S.A. Local Organization Authority - AITOLIA S.A.Institutul de Cercetare a Calitatii VietiiAsociatia pentru Dezvoltare si Promovare socio - economica

Prima Pagina | Descrierea Proiectului | Contact | Activitati | Noutati | Studii de caz | Galerie | Intrebari frecvente | Harta site


Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal