Du-te la cuprins

Meniu principal:

PROACTIV de la marginal la incluziv

Cautare

Invitatie participare campanie informare si publicitate

INVITATIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de achizitie de servicii pentru campanie informare si publicitate, in cadrul proiectului „PROACTIV – DE LA MARGINAL LA INCLUZIV”, ID proiect POSDRU/69/6.1/S/41447. Serviciile de informare si publicitate sunt impartite pe loturi: Lotul 1 - Materiale publicitare CPV 22462000-6; Lotul 2 - Servicii tipografice CPV79810000-5; Lotul 3 - Servicii de publicitate CPV 79341000-6.


1. Obiectul contractului: achizitie de servicii pentru campanie de informare si publicitate.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura competitiva, cu respectarea art. 2 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, desfasurata conform Instructiunilor AMPOSDRU nr. 26/2010.

3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeste în Oameni!

4. Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia de atribuire.

5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 22.09.2010, ora 14.00 se va raspunde la clarificari pana la data de 23.09.2010 ora 17.00

6. Limba de redactare a ofertei: romana

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm in LEI, fara TVA.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut.

10. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.

11. Adresa la care se depune oferta: ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI PROMOVARE SOCIO-ECONOMICA CATALACTICA, FILIALA TELEORMAN, Strada Bucuresti, nr. 94, Bl. H3, Sc. A, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman, cod postal: 14008112.

12. Data limita pentru depunerea ofertei: 27.09.2010, ora 09.30.

13. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 27.09.2010, ora 12.30, la sediul ASOCIATIEI CATALACTICA, FILIALA TELEORMAN Strada Bucuresti, nr. 94, Bl. H3, Sc. A, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman, cod postal: 140081

  • Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor, pe langa comisia de evaluare, si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de catre Autoritatea Contractanta. Reprezentantii ofertantilor trebuie sa prezinte Imputernicire din partea ofertantului, precum si cartea de identitate - in original si in copie.


14. Bugetul maxim alocat acestui contract este de:

  • valoare Lot 1 (Materiale publicitare) 60.000,00 lei fara TVA;
  • valoare Lot 2 (Servicii tipografice) 60.000,00 lei fara TVA;
  • valoare Lot 3 (Servicii de publicitate) CPV 60.000,00 lei fara TVA.

Valoarea estimata fara TVA: 180.000 lei
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi.

  • Documentatia de atribuire poate fi procurata de la sediul achizitorului: Strada Bucuresti, Bl. H3, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman, cod postal: 140081, Romania, in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 09.0014.00.


Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta prin telefon la +40247.311.726, prin fax la numarul: +40247.311.726, sau la adresa de e-mail: octavian.petcu@yahoo.com, persoana de contact Petcu Octavian Costin.


Parteneri:


Aitoliki Development S.A. Local Organization Authority - AITOLIA S.A.Institutul de Cercetare a Calitatii VietiiAsociatia pentru Dezvoltare si Promovare socio - economica

Prima Pagina | Descrierea Proiectului | Contact | Activitati | Noutati | Studii de caz | Galerie | Intrebari frecvente | Harta site


Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal