Du-te la cuprins

Meniu principal:

PROACTIV de la marginal la incluziv

Cautare

Invitatie participare achizitie mobilier

INVITATIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru furnizare mobilier pentru birou coduri CPV 39156000-0 Mobilier pentru sali de primire si receptie; 39122000-3 Dulapuri si biblioteci; 39100000-3 Mobilier in cadrul proiectului „PROACTIV – DE LA MARGINAL LA INCLUZIV”, ID proiect POSDRU/69/6.1/S/41447.


Data publicarii: 13 mai 2010


1. Obiectul contractului: achizitie de mobilier pentru birou.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica:
Procedura competitiva, cu respectarea art. 2 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, desfasurata conform Instructiunilor AMPOSDRU nr. 9/2009.

3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit:
Proiect finantat din fonduri structurale europene nerambursabileFONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

4. Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia de atribuire.

5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor:
17.05.2010, ora 12.00, se va raspunde la clarificari pana la data de 17.05.2010, ora 17.00.

6. Limba de redactare a ofertei:
romana

7. Perioada de valabilitate a ofertelor:
30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

8. Pretul ofertei:
va fi exprimat ferm in LEI, fara TVA.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
pretul cel mai scazut.

10. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza
.

11.Adresa la care se depune oferta:
ASOCIATIA CATALACTICA, FILIALA TELEORMAN Strada Bucuresti, nr. 94, Bl. H3, Sc. A, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman, cod postal: 140081.

12. Data limita pentru depunerea ofertei:
19.05.2010, ora 09.30.

13. Ora, data si locul deschiderii ofertelor:
19.05.2010, ora 12.30, la sediul ASOCIATIEI CATALACTICA, FILIALA TELEORMAN Strada Bucuresti, nr. 94, Bl. H3, Sc. A, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman.

  • Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor, pe langa comisia de evaluare, si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de catre Autoritatea Contractanta.


14. Bugetul maxim alocat acestui contract este de 60.000,00 lei, fara TVA.

  • Documentatia de atribuire poate fi procurata de la sediul achizitorului: Strada Bucuresti, nr. 94, Bl. H3, Sc. A, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman, cod postal: 140081, Romania in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 09.00-14.00.


Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta prin telefon la nr. + 4 0247.311.726, prin fax la numarul: +4 0247.311.726 sau la adresa de email: octavian.petcu@yahoo.com, persoana de contact Octavian Petcu.

Parteneri:


Aitoliki Development S.A. Local Organization Authority - AITOLIA S.A.Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii
Asociatia pentru Dezvoltare si Promovare socio - economica

Prima Pagina | Descrierea Proiectului | Contact | Activitati | Noutati | Studii de caz | Galerie | Intrebari frecvente | Harta site


Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal