Du-te la cuprins

Meniu principal:

PROACTIV de la marginal la incluziv

Cautare

Invitatia de participare LEASING

INVITATIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru atribuirea unui contract de servicii leasing financiar, in cadrul Proiectului "
PROACTIV - DE LA MARGINAL LA INCLUZIV ", ID proiect POSDRU/69/6.1/S/41447.


Data publicarii: 18 Noiembrie 2009

1. Obiectul contractului: achizitie publica pentru servicii leasing financiar.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura competitiva, cu respectarea art. 2 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, desfasurata conform Instructiunilor AMPOSDRU nr. 9/2009.

3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiect finantat din fonduri structurale europene nerambursabile - FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

4. Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia de atribuire.

5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.11.2009, ora 10.00.

6. Limba de redactare a ofertei: romana.

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm īn LEI/EURO, fara TVA.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut.

10. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.

11. Adresa la care se depune oferta: ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI PROMOVARE SOCIO-ECONOMICA CATALACTICA, FILIALA TELEORMAN Strada Bucuresti, nr. 94, Bl. H3, Sc. A, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman, cod postal: 140081

12. Data limita pentru depunerea ofertei: 23.11.2009, ora 10.00.

13. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 23.11.2009, ora 15.30, la sediul ASOCIATIEI CATALACTICA, FILIALA TELEORMAN Strada Bucuresti, nr. 94, Bl. H3, Sc. A, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman, cod postal: 140081

  • Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor, pe langa comisia de evaluare, si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de catre Autoritatea Contractanta.


14. Bugetul maxim alocat acestui contract este de 64.300,00 lei, fara TVA.

  • Documentatia de atribuire se poate descarca de pe site-ul www.proactiv-org.ro sau poate fi procurata de la sediul achizitorului: Strada Bucuresti, Bl. H3, Ap. 3, parter, Alexandria, Teleorman, cod postal: 140081, Romania.


Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta prin telefon la nr. +40247.311.726, prin fax la numarul: +40247.311.726 sau la adresa de email: octavian.petcu@yahoo.com.

Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine intreaga documentatie:

Documentatia de atribuire (Word) Documentatia de atribuire (pdf.)
Caiet de sarcini (Word) Caiet de sarcini (pdf.)
Formulare pentru ofertanti (Word) Formulare pentru ofertanti (pdf.)


Parteneri:


Aitoliki Development S.A. Local Organization Authority - AITOLIA S.A.Institutul de Cercetare a Calitatii VietiiAsociatia pentru Dezvoltare si Promovare socio - economica

Prima Pagina | Descrierea Proiectului | Contact | Activitati | Noutati | Studii de caz | Galerie | Intrebari frecvente | Harta site


Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal