Du-te la cuprins

Meniu principal:

PROACTIV de la marginal la incluziv

Cautare

Anunt atribuire lucrari de reabilitare modernizare cladiri

ANUNT DE ATRIBUIRE
a contractului de lucrari de reabilitare/modernizare cladiri1. Autoritatea contractanta: ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI PROMOVARE SOCIO-ECONOMICA CATALACTICA, FILIALA TELEORMAN, ALEXANDRIA, ROMANIA, cod fiscal 14903661, cu sediul in Str. Bucuresti, Nr. 94, Bl. H3, Sc. A, parter, Ap. 3, cod postal: 140081, Alexandria, Teleorman, telefon/fax: +40247.311.726.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Achizitie directa prin procedura competitiva.

3. Data semnarii contractului de lucrari: 29.11.2010.

4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai scazut.

5. Numarul de oferte primite: 1 (una).

6. Ofertantul castigator: S.C. SERBAN COM S.R.L., cu sediul in Municipiul Alexandria, str. Nicolae Balcescu, nr. 110 bis, Judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul de ordine J34/1504/25.11.1992, cod unic de inregistrare 3278703, tel/fax: 0347/401.154

7. Lucrarile care vor fi executate de catre ofertantul castigator: lucrari de reabilitare/modernizare cladiri pentru Centrul de economie sociala in cadrul proiectului POSDRU /69/6.1/S/41447 "Proactiv – de la marginal la incluziv" cu finantare in cadrul POS DRU 2007-2013

8. Pretul contractului:
Estimarea initiala a contractului

  • Valoarea: 215.000,00 Moneda: RON Fara TVA


Valoarea totala finala a contractului

  • Valoarea: 213.765,00 Moneda: RON Fara TVA


9. Nu exista subcontractanti.

10. Anuntul de participare a fost publicat la data de 10.11.2010 pe site-ul www.proactiv-org.ro, sectiunea Achizitii Publice nr. 20 si in Curierul National, nr. 5796 din 10.11.2010.

11. Data publicarii prezentului anunt: 06.12.2010.

Parteneri:
Aitoliki Development S.A. Local Organization Authority - AITOLIA S.A.Institutul de Cercetare a Calitatii VietiiAsociatia pentru Dezvoltare si Promovare socio - economica

Prima Pagina | Descrierea Proiectului | Contact | Activitati | Noutati | Studii de caz | Galerie | Intrebari frecvente | Harta site


Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal