Du-te la cuprins

Meniu principal:

PROACTIV de la marginal la incluziv

Cautare

Anunt atribuire campanie informare si publicitate

ANUNT DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie de campanie informare si publicitate


1. Autoritatea contractanta: ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI PROMOVARE SOCIO-ECONOMICA CATALACTICA, FILIALA TELEORMAN, ALEXANDRIA, ROMANIA, cod fiscal 14903661, cu sediul in Str. Dunarii, Bl. I4, Sc. B, Et. 2, Ap. 43, Alexandria, judetul Teleorman, telefon/fax 0247/311.726

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Achizitie directa prin procedura competitiva.

3. Data semnarii contractului de servicii: 04.10.2010.

4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai scazut.

5. Numarul de oferte primite: 1 (una).

  • 1 (una) pentru Lotul 1 - Materiale publicitare CPV 22462000-6;
  • 1 (una) pentru Lotul 2 - Servicii tipografice CPV79810000-5;
  • 1 (una) pentru Lotul 3 - Servicii de publicitate CPV 79341000-6.


6. Ofertantul castigator pentru Lotul 1; Lotul 2; Lotul 3: S.C. Scutaru Strategic Consulting S.R.L. Bucuresti, sector 2, Str. Ripiceni, Nr. 2, Bl.12, Scara C, Ap. 137, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul de ordine J40/11966/2007, cod fiscal 21970680.

7. Serviciile care vor fi prestate de catre ofertantul castigator:

  • campanie de informare si publicitate, conform caietului de sarcini.


8. Pretul contractului
Estimarea initiala a contractului

  • valoare Lot 1 (Materiale publicitare) 60.000,00 lei fara TVA;
  • valoare Lot 2 (Servicii tipografice) 60.000,00 lei fara TVA;
  • valoare Lot 3 (Servicii de publicitate) 60.000,00 lei fara TVA.


Valoarea totala estimata fara TVA: 180.000 lei

Valoarea finala a contractului

  • valoare Lot 1 (Materiale publicitare) 50.000,00 lei fara TVA;
  • valoare Lot 2 (Servicii tipografice) 58.400,00lei fara TVA;
  • valoare Lot 3 (Servicii de publicitate) 60.000,00 lei fara TVA.


Valoarea totala finala fara TVA: 168.400,00 lei

9. Nu exista subcontractanti.

10. Anuntul de participare a fost publicat la data de 16.09.2010 pe site-ul www.proactiv-org.ro, sectiunea Achizitii Publice nr. 19 si in Curierul National, nr. 5757 din 16.09.2010.

11. Data publicarii prezentului anunt: 12.10.2010.


Parteneri:
Aitoliki Development S.A. Local Organization Authority - AITOLIA S.A.Institutul de Cercetare a Calitatii VietiiAsociatia pentru Dezvoltare si Promovare socio - economica

Prima Pagina | Descrierea Proiectului | Contact | Activitati | Noutati | Studii de caz | Galerie | Intrebari frecvente | Harta site


Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal